Boat Builder Türkiye 64.Sayı (Eylül-Ekim 2017)

Boat Builder Türkiye / Eylül - Ekim 2017 boatbuilderturkey.com 27 seri üretime yönelik olarak çalışıldığında, uygun kalıp ve ekipman desteği ile ve yüksek kalitede uygulanan işçilikle çok iyi sonuçlar elde edilmektedir. Ancak yüksek kalitede bir kalıp üretimi, maliyetleri her zaman yüksel- ten bir unsur olmaktadır. Kalıba ihtiyaç duymadan kesilip, aynı malzeme ile ısı yardımıyla birleştirilerek çok mukavim konstrüksiyonlar oluşturabilen, antimanyetik, antikorozif özellikler taşı- yan yerli kaynaklardan temin edilebilecek, belirli oranda da çevresel yaşlanma koşulla- rına (sıcaklık, kimyasal maddeler, vb.) karşı dayanıklı, onarım gerektirmeyen polietelilen termoplastik malzeme ile önümüzdeki yıl- larda iş teknesi ve yat üretiminde dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli artışlar beklenmektedir. Şekil 3 incelendiğinde, Türkiye’nin dünya- nın en büyük yat yapımcısı on ülke arasındaki üçüncülük yerini uzun zamandır koruduğu anlaşılmaktadır. Amerika Birleşik Devlet- leri’deki (ABD) dev rekreasyonel bot pazarı düşünüldüğünde ki küresel pazarın ¾’ünü oluşturmaktadır, Türk rekreasyonel tekne endüstrisi’nin bu alandaki pazar payını hızlı bir şekilde büyütmesi mümkündür. Çünkü gayri safi yurtiçi hâsıla sıralamasına göre dünyanın en büyük ekonomisine ve yüksek alım gücüne sahip ABD’de 2007-2009 döne- minden beri süren ekonomik durgunluğun artık geride kaldığını gösteren kesin göster- geler bulunmaktadır (Şekil 4). luklu polietilen (High-Density-PolyEthylene, HDPE) termoplastik malzemeler de söz konusudur (Şekil 2). 1950’li yıllarda tekne üretiminde ve hatta otomobil karoserinde de kullanılmaya başla- yan E-cam elyaf destekli polyester malzeme, günümüzde çok yaygın bir şekilde tekne yapı- mında kullanılmaktadır. Bu malzemeden, Şekil 1. Üç silindirik sephiye elemanlı alüminyum tekne [1] Şekil 2. Silindirik sephiye elemanlı HDPE ponton tekne [2] Şekil 3. Dünyanın en büyük yat yapımcısı on ülkesi a) 2014 sonuçları [3] b) 2016 yaklaşık değerleri [4]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=