Boat Builder Türkiye 64.Sayı (Eylül-Ekim 2017)

Boat Builder Türkiye / Eylül - Ekim 2017 boatbuilderturkey.com 26 Ponton Yatların ABD Pazarına Dayalı Analizi • Kolay şekil alabilirlik ve üretilebilirlik, • Korozyona, ağır deniz koşullarına fouling ve boring organizmalara karşı dayanıklı- lık, su geçirmezlik; • İmalat, işletme ve bakım-onarım dâhil uygun maliyet bileşenleri, • Çevresel yaşlanma koşullarına dayanıklı- lık. Bu kriterler doğrultusunda kullanılabile- cek malzemeler sırasıyla, alüminyum, kom- pozit ve termoplastik malzemelerdir. Genel olarak LOA = 6,00 – 12,00 m boya, hafif ve düşük toplam dirence sahip olması için, çok narin bir tasarıma sahip olacak şekilde dizayn edilecek teknelerin yapımında kali- teli alüminyum kullanılması, tekneyi daha maliyetli yapacaktır. Ayrıca teknenin alü- minyum kaynağına aşırı özen gösterilmesi gerekecek ve korozyona karşı koruma ise her zaman bir sorun teşkil edecektir. Ancak günümüzde ponton yatların tüp şeklindeki sephiye elemanları yaygın olarak bu malze- meden yapılmaktadır (Şekil 1). Sürat ve gezi teknelerinin yapımında yaygın olarak E-cam elyaf destekli polyester (E-Glas Fiber Reinforced Polyester, GFRP) malzeme kullanılmakla birlikte artık kul- lanımı giderek yaygınlaşan yüksek yoğun- K üresel rekreasyonel tekne pazarının% 75’i Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunmaktadır. ABD Ulusal Deniz Sistemleri Üreticileri Birliği (NMMA) verilerine göre ABD rekreasyonel tekne sana- yiinin, 2014 yılı toplam cirosunun 35,4 mil- yar dolar değerinde olduğu hesaplanmıştır. Dünyanın üçüncü büyük yat yapımcı ülkesi olan Türkiye’nin bu pazardan önemli bir pay alması gerekmektedir. Bu çalışmada, rekreasyonel tekne endüst- risi içinde giderek pazar payı büyüyen pon- ton yatların tasarıma dayalı özellikleri ve diğer segmentlerde bulunan teknelere göre üstünlükleri ve ABD pazarındaki gelişim- leri ayrıntılı olarak analiz edilmekte ve Türk rekreasyonel tekne endüstrisi açısından bu pazarda elde edilmesi gereken paya dikkat çekilmektedir. 1. GIRIŞ Genel olarak yatların konstrüksiyon özellikleri ve kullanım amaçları ile tekne boyları dikkate alındığında, yapımlarında kullanılacak malzemelerin seçimindeki temel kriterler önem sırasına göre aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Düşük yoğunluk (ağırlık), buna karşın yeterli statik ve dinamik dayanım, Prof. Dr. K. TURGUT GÜRSEL Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü MAKALE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=