E-Dergi Oku 
E-Bültene Abone Olun
 
INTERNATIONAL PAINT
BODRUM MARİNA
MEGA TACHT TRANSPORT
METXY
ETAP MARINE
MARİNSU İZOLASYON

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Alternatif Sevk Sistemlerinin Yatlarda Uygulanması

15 Haziran 2017 Perşembe / 11:20 | MAKALE216 kez okundu

Prof. Dr. Abdi KÜKNER, Candan KAPLAN

Uçurtmaya Etkiyen Kuvvetlerin Hesaplanması
Bir kanat yüzeyi gibi nitelendirilebilen uçurtmaya Şekil 21’de gösterildiği gibi üç kuvvet etki eder: ağırlık, çekme halatındaki gerilme, aerodinamik kuvvet.
Ağırlık (W) her zaman ağırlık merkezinden yeryüzünün merkezine doğru etkir.
Aerodinamik kuvvet genelde iki bileşene ayrılır: rüzgara dik yönde etki eden kaldırma kuvveti (L) ve rüzgar yönünde etki eden direnç kuvveti (Fw).
Aerodinamik kuvvet basınç merkezine doğru etki eder. Zemine yakın bölgede dünyanın uç katmanlarında, rüzgar türbülanstan dolayı girdap ve sağanak oluşturabilir. Fakat zeminden uzaklaştıkça rüzgar tamamıyla sabit ve neredeyse dünyanın yüzeyine paralel olur. Bu durumda şekilde de görüldüğü gibi kaldırma kuvveti ağırlığa zıt yönde meydana gelir.
Uçurtmanın bağlantı noktası üzerindeki kontrol podu (tutma noktası-bridle point) boyunca oluşan halat gerilmesi iki bileşene ayrılır: dikey çekme kuvveti Vp ve yatay çekme kuvveti Hp. [6]
Newton’un birinci hareket yasası olan eylemsizlik prensibine göre uçurtmanın stabil uçuşu sırasında uçurtma üzerine hiçbir dış kuvvet etki etmez ve etkiyen kuvvet sabit olmaya devam eder.

Devam için tıklayınız...