E-DERGİ
Boat Builder Türkiye 65.Sayı

 


E-Dergi Oku 

METXY
MARİNSU İZOLASYON
ETAP MARINE

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Alternatif Sevk Sistemlerinin Yatlarda Uygulanması / 1. Bölüm

19 Nisan 2017 Çarşamba / 17:19 | MAKALE

Prof. Dr. Abdi KÜKNER,
Candan KAPLAN

1. GİRİŞ

Dünya var olduğundan beri insanoğlu yeryüzündeki kaynakları bilinçsiz bir şekilde tüketmekte ve insan nüfusunun da artmasıyla birlikte tüketim her geçen gün ivme kazanarak yeryüzündeki kaynaklar sınırlı hale gelmektedir. Kaynakların tükenmeye başlaması ile birlikte çevreye ve canlılara olabildiğince az zarar vermek ve geleceğe olabildiğince yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına insanlar ihtiyaç duydukları enerjiyi limitsiz kaynaklardan yani güneş ve rüzgardan elde etme yoluna gitmişlerdir. Sadece maliyetin ön planda olduğu ve bundan birkaç yıl öncesine kadar çevre ve canlılara verilen zararın çoğunlukla göz ardı edildiği denizcilik sektöründe de enerji üretiminin minimum zayiatla üretilebilmesi oldukça önemli bir mesele haline gelmiştir. Yüzer yapılarda enerjiye en çok sevk kısmında ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple yenilenebilir enerji teknolojisi her geçen gün bu alanda geliştirilmektedir. Bu çalışmada rüzgar ve güneşten faydalanarak yatlarda gereken günlük enerjinin nasıl elde edilebileceği ve kullanılan sistemlerin ayrıntılı açıklaması anlatılmakta olup ayrıca yatlarda kullanılan alternatif sevk sistemlerinin neler olduğu anlatılmaktadır.

Devam için tıklayınız...