Boat Builder Türkiye 65.Sayı (Kasım-Aralık 2017)

Boat Builder Türkiye / Kasım - Aralık 2017 boatbuilderturkey.com 24 Ponton Yatların Hidrodinamik Analizi aracılığıyla kıyı ve iç su yollarına taşınıp bağlanabilmektedir. ABD’de sürat tekneleri popüler olmaya devametmekle birlikte, rek- reasyonel tekne endüstrisini özellikle 2007- 2009 durgunluk yıllarından beri, yani son on yılda ileri götüren ponton tekneler olmuştur [2,3] (Şekil 1,2). Bu teknelerin satışı, toplam satışların % 33’ünü oluşturmaktadır ve bu büyümenin 2018 sonuna kadar devamede- ceği tahmin edilmektedir [2,3]. Statistical Surveys Inc.’in Eylül 2015 verileri, ABD’deki ponton yat satışlarının önceki 12 aylık dönemde 36.920 adetten bir yıl sonra 39.857 adete ulaştığını göstermek- tedir. En çok satılan ponton tekneler ise 6,10- B u çalışmada öncelikle ponton yatların küresel rekreasyonel tekne endüst- risi içinde hızla artan pazar payları dikkate alınarak tasarım özellikleri incelen- mekte, Türk rekreasyonel tekne endüstrisi açısındanbupazardanelde edilmesi gereken paya dikkat çekilmektedir. Buna dayanarak üç silindirik sephiye elemanlı bir ponton yatın temel tasarım karakteristikleri aracılı- ğıyla sayısal hidrodinamik analizi yapılarak, segment açısından tipik özelliklere sahip büyük bir yatın direnç ve sevk karakteris- tikleri belirlenip, servis ve maksimum hızlar için motor güçleri hesaplanmaktadır. 1. GIRIŞ Ponton yatlar genel olarak basit tasarım ve konstrüksiyon özelliklerine sahip olduk- larından, uygunmalzeme seçimi ve ortalama işçilik maliyetleri ile oldukça ucuza mal edi- lebilmektedir. Bu nedenle, son yıllarda bu tip yatlar, diğer segmentlerin aleyhine pazar paylarını belirgin derecede büyütmüşlerdir [1] (Şekil 1). Küresel rekreasyonel bot pazarının¾’ünü oluşturan Amerika Birleşik Devletleri’de (ABD) yaklaşık 12 milyon kayıtlı tekne bulunmaktadır ve bu teknelerin % 95’i 8,00 m’den (26’) daha kısa olduğundan, treyler Prof. Dr. K. TURGUT GÜRSEL Araş. Gör. MESUT TANER Dokuz Eylül Üniversitesi - Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü - Gemi İnşaatı Programı MAKALE Şekil 1. Üç sephiye elemanlı alüminyum ponton tekne [1]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=